Bezoekadres

TV De Krim

Horstra's Wijk 5A

Nederland

7782 RA De Krim

Protocol TVDK

We mogen weer buitensporten, maar dat gaat niet zonder aanvullende maatregels. We willen je vragen om dit even rustig door te lezen en ook eventueel te bespreken met je kind(eren)  die tennissen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
• Douche thuis en niet op de sportlocatie.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Schud geen handen.
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor je trainingen of afspraak voor vrij tennissen naar de baan en ga direct daarna naar huis.

 

Maatregelen:
• Toegang (training of vrij tennissen) tijdens openingstijden:Baanreserveringen voor vrij tennissen kan via de verenigingsapp

· Het tennissen van alle jeugd hoort altijd plaats te vinden onder toezicht van een leraar of toezichthouder.

· De kantine, kleedkamers moeten gesloten blijven.

· Voor dringend toilet gebruik kun je de trainer / toezichthouder aanspreken, je kunt dan gebruik maken van het toilet. Voor volwassenen geld na gebruik toilet desinfecteren met de daarvoor aanwezige desinfectie middelen.

· Ten allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar is de norm voor iedereen van 13 jaar of ouder. Denk hieraan ook op de parkeerplaats.

 

Voor sporters:
• De lessen worden altijd van tevoren ingepland.
• Bij tennissen  van tevoren een baan reserveren via de verenigingsapp.
• we verzoeken  alleen met afspraak naar de club te komen.
• Kom niet eerder dan 5 minuten voordat je afgesproken hebt.
• Voor jeugd, kom zoveel mogelijk op de fiets, ben je 13 of ouder kom dan alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
• Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze (m.u.v. de training).
• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
• Ga voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet in de kantine worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar/toezichthouder aan.
• Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten. Ga niet met elkaar staan praten bij de baan.
• Geef geen high five.
• Wissel van baanhelft met de klok mee.
• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.


Voor ouders en leden:
• De lessen worden altijd van tevoren ingepland.
• Bij tennissen  verzoeken we van tevoren een baan reserveren  via de verenigingsapp, dit om te voorkomen dat er onnodig veel mensen aanwezig zijn.

• We verzoeken alleen met afspraak naar de club te komen.
• Kom niet eerder dan 5 minuten voordat je afgesproken hebt
• Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden
• Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie
• Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet in de kantine worden gebruikt. Kinderen kunnen hiervoor de trainer aanspreken.
• Ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de baan . Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).

• Leenrackets rouleren niet tijdens de training en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.

 

Voor trainers:
• Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan.
• Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan .

• Bij trainingen voor 18+ maximaal 4 personen per tennisbaan.
• Zorg dat jeugd tot en met 12 jaar en tot en met 18 jaar niet bij elkaar in dezelfde lesgroep zitten
• Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen.
• De trainer of de toezichthouder is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en weggaande jeugd.
• De trainer draagt (plastic) handschoenen.
• De trainer houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen tijdens de trainingen.
• De betaling van trainingen vindt alleen digitaal plaats.
• Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.
• Wissel de gebruikte trainingsballen elke dag. Per kleur bal wordt 1 ton gebruikt en voor elke groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens nieuwe ballen te zijn. Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden.
• De trainer(s) (of toezichthouders) vegen de banen met (plastic) handschoenen.
• Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.

 

*Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op https://corona.knltb.nl/vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen. 

**Voor vragen kun je terecht bij: secretaristvdk@hotmail.com
Hou je mail en verenigingsapp in de gaten.